Marlen Haushofer

Marlen Haushofer (1920-1970) was een Oostenrijkse schrijfster wier werk pas na haar dood een heropleving zag, mede dankzij de feministische thema’s die in haar oeuvre naar voren komen. Inmiddels staat ze bekend als een van de grootste schrijvers van Oostenrijk. De wand (1963) wordt beschouwd als het hoogtepunt uit haar oeuvre.

 

Boeken van deze auteur:
De wand

Marlen Haushofer