Leesclubvragen & discussiepunten
Kingsolver

 1. Mary Treat vertelt Tatcher dat onbeschut zijn als leven in het daglicht is. Wat bedoelt ze? Naar wat voor beschutting zijn de personages op zoek, in hun respectievelijke eeuwen? Hoe kan een beschut leven – of het verlangen daarnaar – hinderlijk worden?
 2. Welke van de vele lasten moet Willa alleen dragen, en waarom? Wat zie je als de fundering van haar sterke relatie met Iano? Hoe is het huwelijk als begrip veranderd of hetzelfde gebleven ten opzichte van de tijd van Rose en Tatcher?
 3. Waarom denk je dat het in fictie vaker over slechte dan over goede huwelijken gaat?
 4. Op welke manier, als je je probeert in te leven, vind je Nicks fanatisme en woede begrijpelijk? Waarom kan Tig zo geduldig zijn met hem, ondanks hun verschillende overtuigingen? Hoe weerspiegelen de conflicten binnen de familie de verdeling in de wereld van vandaag de dag? Waarom is het belangrijk dat de confrontatie tussen Willa en Nick zich afspeelt op een burg?
 5. Hoe hangen de excentriciteiten van Mary Treat samen met haar kracht? Waarom is juist haar vriendschap zo waardevol voor Tatcher? Welke rol spelen wetenschappers in tijden van sociale onrust?
 6. Wat zijn voorbeelden van de ‘oude mythen’ waar Mary en Tatcher het over hebben, waar mensen zich aan vast houden zelfs als ze niet meer waar zijn? Zijn voorbeelden hiervan nog steeds populair vandaag de dag en zo ja, waarom?
 7. Mary zegt tegen Tatcher: ‘Ik verbaas me erover hoe weinig de meeste mensen waarnemen.’ Naar welke realiteiten in haar eeuw verwijst ze hier specifiek? En welke vinden mensen in de onze moeilijk om waar te nemen? Is het wel mogelijk om objectief naar onszelf te kijken in onze eigen tijd?
 8. Tatcher ‘zag de wereld in twee kampen verdeeld, de onderzoekers en de verzachters.’ Wat observeert hij? Welke personages horen bij de eerste groep en welke bij de tweede? Bij welke groep hoor uzelf?
 9. Denk eens na over de creatieve namen en hoe de identiteiten van personages afgeleid zijn uit botanische aspecten. Wat onthullen ze over de personages? Hoe zijn de perspectieven van verschillende personages gevormd door hun achtergrond en opleiding? Waarom kunnen sommigen van hen denken buiten wat Tig ‘de kartonnen doos’ noemt, en Mary ‘de uitgeholde pompoen’?
 10. Welke dynamiek binnen de familie heeft ervoor gezorgd dat Tig en Zeke zo verschillend en strijdlustig zijn, terwijl Jorge en zijn broer en zussen zo hecht en aanmoedigend zijn?
 11. Hoe zien de personages uit de verschillende eeuwen de natuurlijke wereld anders, en hoe staan ze ermee in verband? Lees de volgende zinnen: ‘Hij werd onderbroken door het lawaai op sirenevolume dat afkomstig was van Willa’s telefoon. Duizenden vogels vlogen omhoog uit hun boom als rook van een huis dat in vlammen opging.’ Wat suggereert dit krachtige beeld? En de mieren die de buurt buiten de grenzen van de rijd lijken te bevolken?
 12. Als Willa zegt ‘Het is alsof de oude regels niet meer van kracht zijn’, waar doelt ze dan op? Hoe bereiden Zeke en Tig zich op andere manieren voor op een toekomst waarin ze minder zullen hebben dan hun ouders hadden? Heeft het boek je op andere gedachten gebracht als het op verschillen tussen generaties aankomt?
 13. Hoe beïnvloed de overweldigende ervaring van verlies een rouw de personages in het boek, op een persoonlijk niveau en op het niveau van de samenleving? Is rouw een constante in de menselijke belevingswereld? Hoe kan het verlies van wat vertrouwd is het politieke gedrag van mensen veranderen?
 14. Het motto van het boek is een citaat uit een gedicht van Wallace Stevens, ‘The Well Dressed Man with a Beard.’ Hoe past het motto bij het boek? Waarom heeft de auteur ervoor gekozen haar roman in twee eeuwen te laten afspelen? En waarom precies deze twee eeuwen?
 15. Welke verschillen vielen op in het taalgebruik van de personages uit de verschillende eeuwen en hoe veranderde de toon van de vertellende stem tussen de hoofdstukken?
 16. Wat is de ‘juiste balans tussen ontzetting en vertroeteling’ waar Charles Landis een talent voor heeft? Hoe, wanneer en waarom reageerden mensen positief op zijn manier van leidinggeven?
 17. Zoals hierboven al stond zijn Charles Landis’ poging tot het neerschieten van Uri Carruth en dat hij werd vrijgesproken dingen die echt zijn gebeurd. Is de anekdote relevant voor het heden? Welke rol speelt journalistiek in een gezonde samenleving. Wie is verantwoordelijk voor de integriteit van journalistiek?
 18. Wat leert Willa van haar dochter naarmate hun relatie verandert van die van oude-kind in die tussen twee volwassenen? Hoe kan ‘het geheim van gelukkig zijn’ ‘weinig verwachtingen koesteren’ zijn? Hoe verhoudt dit zich tot het citaat over geluk uit My Àntonia van Willa Cather?
 19. Thatcher gaat Mary Treat uiteindelijk zien als ‘een enorme sequoia, het oudste en jongste van al het levende, boom die eeuwen doorstond.’ Ben je het met hem eens?

Extra: snelle vragenronde

 1. Is er een citaat uit het boek dat je opviel of dat je is bijgebleven?
 2. Als je met een van de personages uit eten zou kunnen gaan, wie zou je dan kiezen en waarom?
 3. Welke drie vragen zou je hem of haar stellen?
 4. Zou Onbeschut een mooie film kunnen zijn, en zo ja, waarom? Wie zouden erin moeten spelen?

 

Recencies:

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/21/alle-sores-van-de-middenklasse-in-de-vs-a3654926

https://www.vpro.nl/boeken/artikelen/tips/september-2019/Barbara-Kingsolver—Onbeschut.html

https://www.vpro.nl/boeken/artikelen/tips/september-2019/Barbara-Kingsolver—Onbeschut.html

https://www.vpro.nl/boeken/artikelen/tips/september-2019/Barbara-Kingsolver—Onbeschut.html

Kingsolver

Hoe kan het dat twee mensen alles goed doen in het leven en toch berooid achterblijven? Willa Knox en haar echtgenoot hebben als verantwoorde ouders en werknemers alles volgens de regels gedaan, maar eindigen met niets dan schulden en een huis dat van ellende uit elkaar valt.
In een andere eeuw vraagt een leraar natuurwetenschappen zich af hoe het kan dat een man de waarheid vertelt en daarvoor beschimpt wordt. Thatcher Greenwood komt onder vuur te liggen als hij de nieuwe theorieën van Charles Darwin in zijn lessen behandelt.
Zowel Willa als Thatcher verzet zich tegen de heersende ideeën en moet daar een hoge tol voor betalen. Maar beiden vinden inspiratie in de briljante biologe Mary Treat.

Onbeschut is een meeslepend verhaal over twee gezinnen die hun weg moeten zien te vinden in een tijd van grote sociale onrust. Kingsolver schetst een onthutsend relevant beeld van het leven in hachelijke tijden, waarin de in het verleden gelegde fundamenten niet stevig genoeg blijken om ons voor te bereiden op de toekomst.